Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:yoyo10: :yoyo10: :yoyo10:
:yoyo11: :yoyo11: :yoyo11:
:yoyo12: :yoyo12: :yoyo12:
:yoyo13: :yoyo13: :yoyo13:
:yoyo14: :yoyo14: :yoyo14:
:yoyo15: :yoyo15: :yoyo15:
:yoyo16: :yoyo16: :yoyo16:
:yoyo17: :yoyo17: :yoyo17:
:yoyo18: :yoyo18: :yoyo18:
:yoyo19: :yoyo19: :yoyo19:
:yoyo1: :yoyo1: :yoyo1:
:yoyo20: :yoyo20: :yoyo20:
:yoyo21: :yoyo21: :yoyo21:
:yoyo22: :yoyo22: :yoyo22:
:yoyo23: :yoyo23: :yoyo23:
:yoyo24: :yoyo24: :yoyo24:
:yoyo25: :yoyo25: :yoyo25:
:yoyo26: :yoyo26: :yoyo27:
:yoyo26: :yoyo26: :yoyo26:
:yoyo28: :yoyo28: :yoyo28:
:yoyo29: :yoyo29: :yoyo29:
:yoyo2: :yoyo2: :yoyo2:
:yoyo30: :yoyo30: :yoyo30:
:yoyo31: :yoyo31: :yoyo31:
:yoyo32: :yoyo32: :yoyo32:
:yoyo33: :yoyo33: :yoyo33:
:yoyo34: :yoyo34: :yoyo34:
:yoyo35: :yoyo35: :yoyo35:
:yoyo36: :yoyo36: :yoyo36:
:yoyo37: :yoyo37: :yoyo37:
:yoyo38: :yoyo38: :yoyo38:
:yoyo39: :yoyo39: :yoyo39:
:yoyo40: :yoyo40: :yoyo40:
:yoyo41: :yoyo41: :yoyo41:
:yoyo42: :yoyo42: :yoyo42:
:yoyo43: :yoyo43: :yoyo43:
:yoyo44: :yoyo44: :yoyo44:
:yoyo45: :yoyo45: :yoyo45:
:yoyo46: :yoyo46: :yoyo46:
:yoyo47: :yoyo47: :yoyo47:
:yoyo48: :yoyo48: :yoyo48:
:yoyo49: :yoyo49: :yoyo49:
:yoyo4: :yoyo4: :yoyo4:
:yoyo50: :yoyo50: :yoyo50:
:yoyo51: :yoyo51: :yoyo51:
:yoyo52: :yoyo52: :yoyo52:
:yoyo53: :yoyo53: :yoyo53:
:yoyo54: :yoyo54: :yoyo54:
:yoyo55: :yoyo55: :yoyo55:
:yoyo56: :yoyo56: :yoyo56:
:yoyo57: :yoyo57: :yoyo57:
:yoyo58: :yoyo58: :yoyo58:
:yoyo59: :yoyo59: :yoyo59:
:yoyo5: :yoyo5: :yoyo5:
:yoyo60: :yoyo60: :yoyo60:
:yoyo61: :yoyo61: :yoyo61:
:yoyo62: :yoyo62: :yoyo62:
:yoyo63: :yoyo63: :yoyo63:
:yoyo64: :yoyo64: :yoyo64:
:yoyo65: :yoyo65: :yoyo65:
:yoyo66: :yoyo66: :yoyo66:
:yoyo67: :yoyo67: :yoyo67:
:yoyo68: :yoyo68: :yoyo68:
:yoyo69: :yoyo69: :yoyo69:
:yoyo6: :yoyo6: :yoyo6:
:yoyo7: :yoyo7: :yoyo3:
:yoyo8: :yoyo8: :yoyo8:
:yoyo9: :yoyo9: :yoyo9:
ặc ặc ặc ặc 8-}
ai biết đâu ai biết đâu :-??
bí ngô bí ngô (~~)
bị thôi miên bị thôi miên @-)
bọ bọ =:)
bối rối bối rối :-/
bực quá bực quá :-L
buồn ngủ buồn ngủ I-)
cà phê cà phê ~O)
cắn móng tay cắn móng tay :-SS
cao bồi cao bồi <):)
chào nhé chào nhé :-h
chịu chịu :|
chúc may mắn chúc may mắn %%-
chụt chụt chụt chụt :-*
con ong chăm chỉ con ong chăm chỉ :bz
cún con cún con :o3
cười lăn lộn cười lăn lộn =))
cười ngoác miệng cười ngoác miệng :))
cướp biển* cướp biển* :ar!
gà con gà con ~:>
giận dữ giận dữ X(
giỏi thì tới đây giỏi thì tới đây >:/
gọi điện nhé gọi điện nhé :-c
hết cách hết cách ~X(
hết giờ hết giờ :-t
hi hi hi hi ;))
hoa hồng hoa hồng @};-
hòa nhé hòa nhé :)>-
hứ, giận rồi hứ, giận rồi [-(
huýt sáo huýt sáo :-"
khỉ con khỉ con :(|)
khóc rồi nè khóc rồi nè :((
không chịu nổi không chịu nổi :-&
không nghe nữa đâu không nghe nữa đâu %-(
không phải tôi không phải tôi ^#(^
không đồng ý không đồng ý :-q
không được đâu nha không được đâu nha [-X
làm mặt hề làm mặt hề :O)
lạy trời lạy trời [-O<
lè ... lè ... >:P
lo lắng lo lắng :-S
lợn con lợn con :@)
mơ giữa ban ngày mơ giữa ban ngày 8->
mọt sách mọt sách :-B
muốn gây sự à muốn gây sự à b-(
ngạc nhiên ngạc nhiên :-O
ngáp ngáp (:|
ngầu ngầu B-)
ngôi sao ngôi sao (*)
người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh >-)
nhanh lên nhanh lên :!!
nhảy múa nhảy múa \:D/
nhíu mày nhíu mày /:)
nói dối nói dối :^o
nói liên tục nói liên tục :-@
ồ thôi mà ồ thôi mà :-j
phù! phù! #:-S
quỷ sứ quỷ sứ >:)
sợ quá đi thôi sợ quá đi thôi X_X
suy nghĩ suy nghĩ :-?
suỵt, đừng nói ai nhé suỵt, đừng nói ai nhé :-$
tan nát cõi lòng tan nát cõi lòng =((
thấy tiền là sáng mắt thấy tiền là sáng mắt $-)
thèm nhỏ dãi thèm nhỏ dãi =P~
thẹn thùng thẹn thùng :">
thiên thần thiên thần O:-)
thở dài thở dài :-<
toe toe toe toe <:-P
trời ơi! trời ơi! #-o
tròn mắt tròn mắt 8-|
ụm bò ụm bò 3:-O
vênh mặt vênh mặt :>
vỗ tay vỗ tay =D>
ý kiến hay ý kiến hay *-:)
yeah! yeah! \m/
yếu mà ra gió yếu mà ra gió L-)
yêu thế yêu thế :x
đá lông nheo đá lông nheo ;;)
đa tạ đa tạ ^:)^
đang bận điện thoại đang bận điện thoại :)]
đang đợi đó đang đợi đó :-w
đầu lâu đầu lâu 8-X
đồng ý hai tay đồng ý hai tay :-bd
đủ rồi đủ rồi =;
10 10 :10:
Agnes Happy Agnes Happy :agnes happy:
B1 B1 :b1:
C1 C1 :c1:
F1 F1 :f1:
G1 G1 :g1:
Smile Smile :) :-) (:
T1 T1 :t1:
11 11 :11:
Agnes Overjoyed Agnes Overjoyed :agnes overjoyed:
B10 B10 :b10:
C10 C10 :c10:
F10 F10 :f10:
G10 G10 :g10:
T10 T10 :t10:
Wink Wink ;)
12 12 :12:
Agnes Sad Agnes Sad :agnes sad:
B11 B11 :b11:
C11 C11 :c11:
F11 F11 :f11:
Frown Frown :(
G11 G11 :g11:
T11 T11 :t11:
13 13 :13:
B12 B12 :b12:
C12 C12 :c12:
Edith Edith :edith:
F12 F12 :f12:
G12 G12 :g12:
Mad Mad :mad: >:( :@
T12 T12 :t12:
14 14 :14:
B13 B13 :b13:
C13 C13 :c13:
Confused Confused :confused:
F13 F13 :f13:
G13 G13 :g13:
Gru Gru :gru:
T13 T13 :t13:
15 15 :15:
B14 B14 :b14:
C14 C14 :c14:
Cool Cool :cool: 8-)
F14 F14 :f14:
G2 G2 :g2:
Gru2 Gru2 :gru2:
T14 T14 :t14:
16 16 :16:
B15 B15 :b15:
C15 C15 :c15:
F15 F15 :f15:
G3 G3 :g3:
Margo Margo :margo:
Stick Out Tongue Stick Out Tongue :p :P :-p :-P
T15 T15 :t15:
17 17 :17:
B16 B16 :b16:
Big Grin Big Grin :D
C16 C16 :c16:
F16 F16 :f16:
G4 G4 :g4:
Minion Amazed Minion Amazed :minion amazed:
T16 T16 :t16:
18 18 :18:
B17 B17 :b17:
C17 C17 :c17:
Eek! Eek! :eek: :o
F17 F17 :f17:
G5 G5 :g5:
Minion Angry Minion Angry :minion angry:
T17 T17 :t17:
19 19 :19:
B18 B18 :b18:
C18 C18 :c18:
F18 F18 :f18:
G6 G6 :g6:
Minion Bananas Minion Bananas :minion bananas:
Oops! Oops! :oops:
T18 T18 :t18:
20 20 :20:
B19 B19 :b19:
C19 C19 :c19:
F19 F19 :f19:
G7 G7 :g7:
Minion Big Minion Big :minion big:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
T19 T19 :t19:
21 21 :21:
B2 B2 :b2:
C2 C2 :c2:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
F2 F2 :f2:
G8 G8 :g8:
Minion Cake Minion Cake :minion cake:
T2 T2 :t2:
22 22 :22:
B20 B20 :b20:
C20 C20 :c20:
F20 F20 :f20:
G9 G9 :g9:
Minion Curious Minion Curious :minion curious:
T20 T20 :t20:
23 23 :23:
B21 B21 :b21:
C21 C21 :c21:
F21 F21 :f21:
Minion Dancing Minion Dancing :minion dancing:
T21 T21 :t21:
24 24 :24:
B22 B22 :b22:
C22 C22 :c22:
F22 F22 :f22:
Minion Duck Minion Duck :minion duck:
T22 T22 :t22:
25 25 :25:
B23 B23 :b23:
C3 C3 :c3:
F23 F23 :f23:
Minion Evil Minion Evil :minion evil:
T23 T23 :t23:
26 26 :26:
B24 B24 :b24:
C4 C4 :c4:
F24 F24 :f24:
Minion Evil2 Minion Evil2 :minion evil2:
T24 T24 :t24:
27 27 :27:
B25 B25 :b25:
C5 C5 :c5:
F25 F25 :f25:
Minion Evil Run Minion Evil Run :minion evil run:
T25 T25 :t25:
28 28 :28:
B26 B26 :b26:
C6 C6 :c6:
F26 F26 :f26:
Minion Fruit Minion Fruit :minion fruit:
T26 T26 :t26:
29 29 :29:
B27 B27 :b27:
C7 C7 :c7:
F27 F27 :f27:
Minion Girl Minion Girl :minion girl:
T27 T27 :t27:
30 30 :30:
B28 B28 :b28:
C8 C8 :c8:
F28 F28 :f28:
Minion Golf Minion Golf :minion golf:
T28 T28 :t28:
B29 B29 :b29:
C9 C9 :c9:
F29 F29 :f29:
Minion Happy Minion Happy :minion happy:
T29 T29 :t29:
B3 B3 :b3:
F3 F3 :f3:
Minion Jumping Minion Jumping :minion jumping:
T3 T3 :t3:
B4 B4 :b4:
F30 F30 :f30:
Minion Kungfu Minion Kungfu :minion kungfu:
T30 T30 :t30:
B5 B5 :b5:
F31 F31 :f31:
Minion Maid Minion Maid :minion maid:
T31 T31 :t31:
B6 B6 :b6:
F32 F32 :f32:
Minion Please Minion Please :minion please:
T32 T32 :t32:
B7 B7 :b7:
F33 F33 :f33:
Minion Sad Minion Sad :minion sad:
T33 T33 :t33:
B8 B8 :b8:
F34 F34 :f34:
Minion Shout Minion Shout :minion shout:
T34 T34 :t34:
B9 B9 :b9:
F35 F35 :f35:
Minion Tongue Minion Tongue :minion tongue:
T35 T35 :t35:
F36 F36 :f36:
Minion Wave Minion Wave :minion wave:
T36 T36 :t36:
F37 F37 :f37:
Minion Write Minion Write :minion write:
T37 T37 :t37:
F38 F38 :f38:
T38 T38 :t38:
F39 F39 :f39:
T39 T39 :t39:
F4 F4 :f4:
T4 T4 :t4:
F40 F40 :f40:
T40 T40 :t40:
F41 F41 :f41:
T41 T41 :t41:
F42 F42 :f42:
T42 T42 :t42:
F43 F43 :f43:
T43 T43 :t43:
F44 F44 :f44:
T44 T44 :t44:
F45 F45 :f45:
T45 T45 :t45:
F46 F46 :f46:
T46 T46 :t46:
F47 F47 :f47:
T47 T47 :t47:
F48 F48 :f48:
T48 T48 :t48:
F49 F49 :f49:
T49 T49 :t49:
F5 F5 :f5:
T5 T5 :t5:
F50 F50 :f50:
T50 T50 :t50:
F51 F51 :f51:
T51 T51 :t51:
F52 F52 :f52:
T52 T52 :t52:
F53 F53 :f53:
T53 T53 :t53:
F54 F54 :f54:
T54 T54 :t54:
F55 F55 :f55:
T55 T55 :t55:
F56 F56 :f56:
T56 T56 :t56:
F57 F57 :f57:
T57 T57 :t57:
F58 F58 :f58:
T58 T58 :t58:
F59 F59 :f59:
T59 T59 :t59:
F6 F6 :f6:
T6 T6 :t6:
F60 F60 :f60:
T60 T60 :t60:
F61 F61 :f61:
T61 T61 :t61:
F62 F62 :f62:
T62 T62 :t62:
F63 F63 :f63:
T63 T63 :t63:
F64 F64 :f64:
T64 T64 :t64:
F65 F65 :f65:
T65 T65 :t65:
F66 F66 :f66:
T66 T66 :t66:
F67 F67 :f67:
T67 T67 :t67:
F68 F68 :f68:
T68 T68 :t68:
F69 F69 :f69:
T69 T69 :t69:
F7 F7 :f7:
T7 T7 :t7:
F8 F8 :f8:
T70 T70 :t70:
F9 F9 :f9:
T71 T71 :t71:
T72 T72 :t72:
T73 T73 :t73:
T74 T74 :t74:
T75 T75 :t75:
T76 T76 :t76:
T77 T77 :t77:
T78 T78 :t78:
T79 T79 :t79:
T8 T8 :t8:
T9 T9 :t9: